Již delší dobu odkládáte své přání vytvořit rodokmen?
Ráda Vám nabízím možnost řešení⬇️ 🙂 ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️

Eva a tvorba rodokmenu

Vítám začínající badatele ve světě rodinné historie a ráda předávám letité zkušenosti, jak lze efektivně tvořit rodokmen a odkrývat osudy předků.

Miluji zaznamenávání příběhů zrozených z těchto objevů a také věřím, že setkáním s naší minulostí obohacujeme naši přítomnost.

Vaše Eva Karina Brožová

eBook zdarma Brána do světa rodinné historie: Základy tvorby rodokmenu Vám:

  • představí výchozí zdroje pro sestavení rodokmenu,
  • předvede praktickou ukázku vyhledávání v digitalizovaných matrikách,
  • stává se Vaším základním orientačním bodem pro práci s digitalizovanými i nedigitalizovanými záznamy.
Ačkoli, přiznám se, jsem téma genealogie doposud nehledal, od prvního přečteného odstavce na vašich stránkách vím, že... chci... 🙂 Vím, že chci znát víc a vyplnit ona bílá místa, která zmiňujete.
čtenář Ladislav P.

Formulář pro stažení eBooku ZDARMA 🙂 ⬇️⬇️⬇️

Přejít nahoru