Umělá inteligence a genealogie

Umělá inteligence a genealogie: Test 3+1 AI nástrojů i příkladné drama Maryša😉

Dvojice umělá inteligence a genealogie? Téměř zajisté! A jak využívat umělou inteligenci?➡️ VIZUALIZACE historických obrazů🖼️, TEXT PŘÍBĚHŮ do rodové kroniky a také velmi nadčasové drama Maryša jako rozcestník směrů.😉Přibližme si staré časy zase o něco více!

Umělá inteligence a genealogie: Historické ilustrace

Skutečnost, že se u nás zabydlela AI tetička, celým rodným jménem artificial intelligence, není již žádnou novinkou. Umělá inteligence a genealogie tak navázaly spolupráci, jak k tomu AI konečně přesvědčila takřka všechny obory. Samozřejmě jako každý nový nástroj vykazuje své výhody i nevýhody a nejvíce rizik spočívá, jak už tak u progresivních novinek bývá, v etické oblasti.

 

Tento článek však není zamýšlen jako výčet nových variant záškoláctví („slohovku šupnu na GPT chat a pro uvěřitelnost zadám úroveň slabšího studenta..“) a kancelářské letargie, ale jako reflexe možných přínosů umělé inteligence pro sestavování rodokmenů a přípravu rodových kronik. Ostatně nabídku AI služeb genealogické platformy stále aktualizují a vylepšují i samozřejmě neodbytně nabízí.

Příkladně program MyHeritage umožňuje rozpohybování obrázků s řečovým projevem (funkce DeepStory) i úpravu nahraných osobních fotografií do zvolených historických reálií (funkce AI Time Machine). Níže pak naleznete moji osobu v různých vizuálních kontextech, které AI stvořila na základě předložených fotografií. ⬇️⬇️

Umělá inteligence a genealogie
časy Divokého západu
Umělá inteligence a genealogie
obraz Gustava Klimta
Umělá inteligence a genealogie
20. léta 20. století
Umělá inteligence a genealogie
70. léta 20. století

V současnosti jsou za velmi populární nástroje pro generování obrázků považovány DALL-E a Midjourney. Využívají se mj. pro rychlou přípravu postů na tolik sledované sociální sítě (vtipný obsah, memes aj.). Pro tento účel pak velmi dobře slouží subverze DALL-E mini (v menším rozlišení).

 

Pro přípravu tohoto článku jsem používala 3 nástroje, a to DALL-E (generátor od Open AI), dále Imagen (generátor od Google) a Mojo AI (generátor od INNORIAs TEAM navržený především pro artové obrazy a QR kódy). Nejdříve jsem poskytla tetičce AI toto zadání: „žena středního věku z Prahy roku 1850, styl černobílé fotografie“. Výsledek vidíte na první fotografii viz níže.⬇️ Následně po AI požaduji, detailizaci obličeje a zohlednění věku ženy, což vyústí v druhý a třetí obrázek níže.⬇️

 

Pozn.: Obrázky zde nejsou nahrány v plné velikosti, ale z kapacitních omezení webu v komprimované, a tím o něco méně kvalitní, verzi.

Umělá inteligence a genealogie
žena středního věku z Prahy r. (1850)
Umělá inteligence a genealogie
žena středního věku z Prahy (1850) + detaily obličeje
Umělá inteligence a genealogie
žena středního věku z Prahy (1850) + detaily obličeje + zohlednění věku

Poté přecházím ke konkrétní představě obrazu coby klíčových postav mé převelice oblíbené divadelní hry Maryša. Bratři Mrštíkové ji veřejnosti představili roku 1894 a inspirací se jim stal příběh z malé vesnice Těšany nedaleko města Brna.

 

V následující rozklikávací galerii si prohlédněte výsledky mého zadání, které znělo: ⬇️⬇️

 

Galerie zobrazení ústředních postav ze hry Maryša

A který vizuální nástroj umělé inteligence je nejlepší?

V mém testu „umělá inteligence a genealogie“ nejlépe obstál nástroj Imagen od Google, který podle mého soudu vytváří nejvěrohodnější vizualizace (obrázky Vávra a Maryša č. 2 a 4).  Zároveň je však nejobezřetnější ve věci potenciálního porušování autorských práv, takže mnoho zadání žádá (až únavně) přeformulovat.

 

A je to zdarma? V případě využíváni obrazových či audio a videoslužeb se již jedná o zpoplatněné nástroje. Tedy zdarma bývají nabízeny uživatelsky omezené verze či verze plnohodnotné, avšak termínované zkušební dobou. AI textové služby jsou však k dispozici stále zdarma.

 

PS: Další obrázky ženy z poloviny 19. století a dvojice Vávry s Maryšou naleznete i v úvodním obrázku k tomuto článku a v druhé koláži v textu.

Umělá inteligence a genealogie: Textové možnosti

Jestliže jste se s verbální stránkou umělé inteligence ještě nesetkali, pak určitě doporučuji k vyzkoušení GPT chat viz https://chat.openai.com/ Přihlásit se lze prostřednictvím Google, Microsoft účtu aj. či si založit účet zcela nový. Příznivá zpráva je, že v případě využívání textových služeb se jedná o nástroj bezplatný.

 

Po fázi generování obrázků se nyní soustředím na AI textové možnosti. Chci vytvořit textový popis k uvedenému příkladu fotografie pražské ženy roku 1850, kdy zformuluji obecné zadání: „černobílá fotografie ženy středního věku roku 1850 v Praze“. Po obdržení zcela vágního textu, požaduji revizi: „prosím o úpravu textu tak, aby byl více historicky odborný“, dále „vylepšení české gramatiky“ a naposledy „detailní popis, co je na obrázku konkrétně uvedeno“.

 

Více po umělé inteligenci už žádat nechci, cítím, že se blížíme k jejím limitům. Výsledek pak viz text níže (který ovšem není v přímém souladu s vygenerovanými obrázky:-).⬇️⬇️

 

„Na černobílé fotografii z roku 1850 z Prahy lze rozpoznat ženu středního věku, jak usedá v dobově zařízeném salonu. Interiér je zdoben typickým nábytkem té doby, včetně vzácných textilií a uměleckých doplňků.

Oblečení ženy reflektuje módní trendy té doby, s dlouhou sukní, jemným šátkem a kloboukem, který odpovídá tehdejší společenské eleganci. Tento portrét tak mohl zobrazovat spojení života v městském prostředí s estetickými prvky přítomnými v domácnostech obyvatel Prahy ve druhé polovině 19. století.“

Shrnuto:

Jedná se o velmi obecný text, jakkoliv vznikl v reakci na obecně formulovaný požadavek. Pro běžnou potřebu je výstup využitelný, avšak invence a rozsah slovní zásoby v popisném rozměru u AI dosti pokulhává.

Poté jsem přistoupila k požadavku vytvoření krátkého příběhu na téma tragického konce hry Maryša. AI odpovědí je pak níže uvedený text (ve druhé verzi), kdy jsem musela původní znění „reklamovat“ s upozorněním na vysokou míru obsaženého feminismu (chtěla jsem stručný a realistický příspěvek). Verze číslo 2 viz níže.⬇️⬇️

„V jihomoravské vesnici na přelomu 19. a 20. století tragicky skončilo manželství mladé ženy a zralého mlynáře. Žena, citlivá a nešťastná, čelila komplikacím spojeným s velkým věkovým rozdílem a nevhodností partnerství.

Alkoholismus a násilnické tendence ze strany manžela přivedly ženu k úplnému zoufalství, které vyústilo v tragický konec. Poukazuje to na problémy v rodinných vztazích v době, kdy společenská očekávání a nesoulad ve věkovém rozdílu často komplikovaly partnerství.

Shrnuto:

V tomto případě AI splnila zadání, je zde však možné spatřovat stylistické tendence k sociálním tématům, jakkoliv zněl požadavek na krátký souhrnný příběh. 

Umělá inteligence však stále vládne nepříliš jistou češtinou (správné časování, skloňování, zdrobněliny aj. a bohužel i rozsah slovní zásoby), jejíž úroveň se však neustále zlepšuje, takže spojení umělá inteligence a genealogie se v textové formě bude objevovat čím dále více.

Nasdílím článek na Facebook ➡️⬇️

Vsuvka: Můj pohled na hru Maryša

Umělá inteligence a genealogie

Tragédie Maryša jako jedno z dodnes ceněných děl české realistické dramatické tvorby je považováno za kritiku rigidních společenských poměrů. Vše je pak umocněno umístěním děje hry do vesnického mikroklimatu a stejně tak tíží nerovného postavení žen vůči mužům. To je pak určitě pravdou,  kterou nemohu a nechci vyvracet.

 

Za sebe bych však dodala pohled, kdy hra podle mého názoru pojednává o možnosti volby, která nastává i v situaci, z níž nevedou dobrá východiska (a s tím se může setkat kdokoliv bez ohledu na věk nebo sociální status). Maryša se bere za svůj osud ze všech sil na samém začátku vyprávění, kdy rodičům vytrvale rozmlouvá plán tzv. vhodného sňatku. V postupujícím příběhu se však před ní ještě objevují dvě další významné křižovatky, kdy už svoje potřeby tolik bohužel obhajovat nedokáže.

⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️

První z nich je chvíle, kdy její otec nazná, že na vině není Maryšina neposlušnost, ale vážný stav soužití s nelítostným manželem a nabízí jí tak řešení v podobě návratu do rodného domu. Maryša se v této situaci samozřejmě nemůže rozvést ani žít v paralelním vztahu, avšak otevírá se jí cesta k úniku, kterou může završit budoucí ovdovění.

Maryša však toto řešení odmítá.

 

Na druhé křižovatce se ocitne při nabídce jejího milého Francka, který navrhuje společný útěk do města, nejlépe Brna. I když je Brno velké město, pravá identita vdané ženy se časem neodvratně vyjeví a nesezdané soužití nebude ani zde přílišně tolerováno.  Zřejmou pravdou také je, že Maryšini rodiče by na dceřin odchod s milencem těžce společensky doplatili.

Maryša možné řešení také odmítá, protože jej nepovažuje za ospraveditelný krok.

 

Tlak, pod kterým se osobnost mladé ženy bortí, postaví Maryšu na její třetí a poslední křižovatku, kdy volí za finální řešení vraždu manžela. Hra končí tragickou scénou s podáním jedu, takže se divák nedozví o dalším osudu hrdinky, tedy zejména o prokázání viny a jejích trestních následcích. Rozhodnutí je to však hluboce špatné.

Poselstvím hry se tak pro mě stává, že čekání na možnost volby dobrého řešení v kritické situaci může skončit naplněním nejhorší možné varianty.

Umělá inteligence a genealogie: Minizávěr

Nové spojení umělá inteligence a genealogie se stává v současnosti již takřka nevylučitelným a především genealogické databáze jej budou co nejvíce využívat. Jakkoliv si můžeme být vědomi nesčetných etických rizik (zneužívání autorského práva i osobní identity, šíření dezinformací aj.), AI nástroje již v online světě pevně i nevymýtitelně zapustily četné kořeny.

 

Využívání AI možností spočívá samozřejmě v rukou každého z nás a rozhodně málokomu prospěje lenivost v základních administrativních či společenských úkonech. Jejich vyloučení je však obdobně pravděpodobné jako vyloučení internetu samotného.

 

Stejně tak se jako taktické jeví pozorovat vývoj od problematické vizualizace, a to zejména lidských postav (chybné vykreslení očí, odlišný počet prstů), a tápajícího strojového překladu ke stále více se normalitě blížící podobě. Platí tedy stále, že štěstí přeje připraveným?

Rodokmen online

Umělá inteligence a genealogie: Bonus s nejistými výsledky

Dlouho očekávánou pomůckou z nabídky tetičky AI je bezpochyby i nástroj Transkribus určený pro přepis starých textů, tedy účinná symbióza složek umělá inteligence a genealogie. Transkribus Lite využívá optické rozpoznávání znaků k transformaci skenů dokumentů psaných starým písmem na text prostý – digitální.

 

Nejdříve si založíte účet ZDE (služba je zdarma), následně nahrajete sken pro Vás nečitelného dokumentu a nastavíte jeho originální jazyk i podobu textu (ručně psaný či tištěný). Pozor, tyto parametry musíte nastavit ještě před nahráním souboru.☝️

 

Transkribus se po nahrání dokumentu sám chopí automatického přepisu, není však nijak nadstandardně spolehlivý a rychle selhává při odchylkách od vštípených pravidel, což při ručních formách zápisů, po jejichž významu genealog prahne, nastává celkem často.:-(

 

Získaný text pak musíte doupravit, zejména je žádoucí provést korekturu gramatiky a správných názvů pro AI neznámých lokalit aj. Výsledný soubor pak můžete exportovat v různých formátech. Za sebe však tuto službu doporučuji spíše okrajově, než se zlepší její znalostní zázemí, a tím hodnota předkládaných výstupů.

⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️

A jaký je Váš názor na současné populární duo umělá inteligence a genealogie? Využíváte možnosti, která AI ve vizuální i textové podobě nabízí? A máte rádi hru Maryša?😉

Nasdílím článek na Facebook ➡️⬇️
Eva rodokmen online

Napsala: Eva (Evin příběh k přečtení ZDE), autorka eBooku Jak efektivně vytvořit rodokmen,  eBooku Vzpomínkový průvodce  a online minikurzu Vyhledávání v matrikách.

Předávám ráda letité zkušenosti, jak lze efektivně sestavit rodokmeny a vstoupit do objevného světa rodinné historie.

Vytváření rodokmenu představuje mnohonásobně pestřejší činnost, než jsem si dokázala představit. Je to detektivní cesta do historie lemovaná osobními příběhy vyčtenými ze starých matrik a dalších zdrojů.

Tip: Líbil se Vám tento článek a téma rodinné historie a tvorby rodokmenu Vás zajímá? Ráda Vám budu emailem pravidelně posílat další inspiraci.srdce

Přejít nahoru