Minimalismus_tvorba_rodokmenu

Minimalismus a moje cesta k rodokmenu ruku v ruce

Co mají společného minimalismus a tvorba rodokmenu? A co vše se dá najít v rámci třídění pozůstalosti? Marie Kondo by byla sama překvapená. Chci psát o tom, jak se mi ulevilo, když jsem historické dokumenty probrala, zaznamenala s jejich pomocí důležité údaje a shrnula vše do přehledné podoby. Udělala jsem pořádek, a to nejen ten vnější, ale i vnitřní, sama v sobě….

Svatby v historii

VIDEO: Svatby v historii

Svatby v historii aneb církevní a občanské sňatky nejen pro potřeby genealogie. Sňatek společně s křtem a pohřbem tvoří základní rituální trojlístek, na který cílí každý genealog, historik, případně antropolog. S církevními sňatky se čtenář matrik setkává zcela rutinně, občanské sňatky před vznikem samostatné Československé republiky naopak představují výjimku..

Krasne Velikonoce

Krásné Velikonoce

Krásné Velikonoce všem lidem dobré vůle přeje Eva a Rodinná historie.

Zaklady genealogie

VIDEO: Základy genealogie aneb křest a pohřeb v rodinné historii

Základy genealogie jsou pevně spojeny s úvodním porozuměním dobovým zvyklostem. Důležité jsou samozřejmě údaje, které čteme v matrikách. Neméně podstatné je však porozumění kontextu těchto událostí (tj. křest, svatba, pohřeb) v naší rodinné historii….

Obcanske_snatky

Církevní a občanské sňatky pro potřeby genealogie

Sňatek společně s křtem a pohřbem tvoří základní rituální trojlístek, na který cílí každý genealog, historik, případně antropolog. Jak se sňatek vymaňoval z církevních kompetencí a co se změnilo za osvíceného Josefa II.? A jak dlouhou cestu museli ujít zájemci o občanské sňatky na radnici bez církevní svátosti?….

Rodinne historie

Z rodinné historie: Retropovídka

Jaké maličkosti ovlivňují celkový dojem při veledůležité akci? Podívejte se na přívětivou retropovídku z pozůstalosti po mém tátovi, který psával povídky a příběhy do šuplíku. Díky za památky z rodinné historie….

Rodinna historie 2022

Rodinná historie: rok 2022

Projekt Rodinná historie: Rodokmeny a příběhy propojuje autorčino zalíbení ve starých časech, vzpomínky na rodinná vyprávění o rodových kořenech i snahu o vyšší počítačovou gramotnost autorky:-). A jaký byl rok 2022 pro tento projekt? Podívejte se….

Vanocni prani

Krásné Vánoce

Krásné Vánoce všem lidem dobré vůle přeje Eva a Rodinná historie.

Vzpomínky na Vánoce

Vzpomínky na Vánoce za Velké války

Myslíte, že „duch Vánoc“ v dnešní hypermoderní i krizové době mizí? A že naši předkové si všeho dokázali více vážit než my? Podívejme se společně na vzpomínky na Vánoce, které zapsal můj pradědeček za první světové války. Odpověď na předchozí otázky vlastně není tak důležitá. Vyplyne stejně pro každého z nás v podobě zážitků (nikoliv frází) ve správný čas a ve správné situaci….

Pohreb

Pohřeb jako důležitý rituál (nejen) očima genealoga

Pohřeb společně se sňatkem a křtem tvoří základní rituální trojlístek, na který cílí každý genealog, historik, případně antropolog. Jak se pohřeb vyvíjel z hlediska obřadnosti a co se změnilo za osvíceného Josefa II.? A jak dlouhou cestu museli ušlapat zájemci o pohřeb žehem?….

Rodokmen online

Rodokmen online aneb jak na ukládání dat rodinné historie na internetu

Chystáte se nově tvořit rodokmen online či se v oblasti genealogických databází pohybujete již delší dobu? Domníváte se, že máte internetové nástrahy již vyřešeny nebo si ochotně vyslechnete rady pro začátečníky? Podívejte se na níže uvedené tipy a zjistěte, který z nich ještě neznáte:-)….

Kamila Spalova

Kamila Spalová aneb osobnost v rodokmenu nejen pro zasvěcené

Kdo to byla Kamila Spalová? Na nezřídkou a lehce zákeřnou otázku: „A ty máš někoho známého v rodokmenu?“ nemohu v odpověď zvídavce odzbrojit encyklopedickou recitací jmen se šlechtickými přídomky. Mohu však, v případě zájmu druhé strany, promluvit o babiččině feministické tetě, mé vzdálenější příbuzné Kamile Spalové. A o koho se tedy jednalo? Zásadní vsuvka před rozvedením jména Kamila Spalová: Nikdy se prosím neciťte jakkoliv zahnaní do kouta právě výše uvedenou otázkou „A ty máš nějaké slavné předky?“ (dotaz se vynořuje ještě v několika obdobných variantách)….

Ztraceno v rodokmenu

Ztraceno v rodokmenu

Zřejmě každý (nejen začínající) badatel občas zažívá pocit ztracení v rodokmenu. Existují samozřejmě tradiční a racionální postupy, jak této situaci čelit. Ale proč to jednou nezkusit i jinou cestou? Věřte nebo ne, toto je moje malá zkušenost….

Nalezenci

Pražští nalezenci aneb kdo se postará o nechtěné děti?

S nalezenci se při čtení starých matrik setkáváme často. Každý ví, že na jejich osudu nebylo nic k závidění, ale jak to bylo s nimi přesně? Kdo a do jakého věku měl povinnost se o ně postarat? A co obnášela „střída“?….

Patrani po predcich

Jak pátrání po předcích mění naše přesvědčení?

Jaký je badatel na začátku svého pátrání po předcích a kým se stává v jeho průběhu? Existuje vůbec historická náhoda a za co všechno můžeme být dnes vděční? A jakým způsobem se dá vnímat dobro a zlo v podmínkách genealogie?….

Kmotrovství

Význam kmotrovství v genealogii aneb kmotři, jak se patří

Funkce kmotrovství v rodinné historii měla vždy velký význam. A kdo mohl být kmotrem a kdo jen svědkem křtu? Jakou vazbu ke křtu mají kmocháček či křestní rouška? A jaké starosti mohou badateli způsobit opomenuté zápisy z biřmovacích knih?….

Rodopisné stránky

3 nečekaně přínosné rodopisné stránky aneb online pomocníci v praxi

Vedle známých webových odkazů hojně využívaných při tvorbě rodokmenu existují i méně navštěvované rodopisné stránky, jejichž nedostatečná popularita je víc než na škodu. A jaké podpůrné weby jsou tedy moje oblíbené Popelky? Zejména za číslo 2 jsem pak velmi vděčná….

Prostřednictvím rodokmenu

Prostřednictvím rodokmenu procházíme časem

Myslíte si, že nelze vstoupit do doby historicky již uplynulé aneb panta rhei? Prostřednictvím rodokmenu je to právě alespoň částečně možné. Sestavila jsem si telepatický rozhovor s mojí praprababičkou (v přímé mateřské linii) na základě údajů, které znám z tvorby rodokmenu, z vyprávění mojí babičky i z dochovaných dopisů. Seznamte se s Bohumilou Slámečkovou….

památník

Památník z let války

Přikládám zápisník mého pradědečka, sám jej nazval památník z let války, kam si poznamenával postřehy, ale především kreslil obrázky. I když se jedná o dokument starý více než 100 let, působí stále svěže a vypovídá o lidských potřebách a pocitech, které jsou stále stejné: stesk po domově, vzpomínání na hezké věci z minulosti, víra v lepší zítřky. V tom je tvorba rodokmenu pro mě přínosná – upozorňuje na naši základní lidskost….

genealogii

Co se často míní, ale zároveň neví o genealogii?

Většina laiků se o genealogii domnívá, že je buď velmi složitá, a tím pádem i patřičně úmorná, nebo ji naopak v době nových technologií považují za otázku několikeré aplikace CTRL+F. Pravda leží samozřejmě někde uprostřed, není to věc chvilkového kybernetického zápalu, ani není třeba umdlévat při studiu paleografických podkladů. Řešením samozřejmě může být i využití externích služeb profesionála, což přináší určitě úsporu času, ale bohužel i úsporu radosti….

Sestavit rodokmen

4 jednoduché tipy jak sestavit rodokmen s nadhledem

Sestavit rodokmen je dlouhodobá činnost. Z tohoto důvodu je třeba vždy pamatovat na selhávání vlastní paměti a průběžně si vést poznámkový aparát. Čas rád pracuje proti nám:-(, údaje a zážitky začínají splývat a nastupují pochybnosti o původu toho kterého údaje. A jak si tedy udržet přehled? Jednoduše pomocí 4 základních tipů pro tvorbu rodokmenu….

Přejít nahoru